African Music School

African Music School to misja, w której bierzemy czynny udział! W ramach naszych działań koordynujemy poczynania szkoły w Polsce, a także pomagamy jej w promocji zbiórki pieniędzy. Poszukujemy nowych miejsc i możliwości, które pozwolą w szybszym zebraniu potrzebnej kwoty. Dodatkowo działamy w obszarze Social Media i projektujemy niezbędne materiały graficzne.


African Music School

African Music School

African Music School

African Music School

African Music School

African Music School